O Pioneiro - Kayak-tours on the Mondego

Every day, between Penacova and Coimbra

Prices Kayak Mondego Tours 2022